TOUR 2018

SAND SAVE PERCENTAGE

The percent of time a player was able to get "up and down" once in a greenside sand bunker (regardless of score).
Note: "Up and down" indicates it took the player 2 shots or less to put the ball in the hole from that point.

Unisys Scoring System

  • HOW TO CALCULATE: Dividing [A: Number of "up and downs" from greenside bunkers] by [B: Number of holes where the ball came to rest in a greenside bunker].
POS PLAYER SAND SAVE (%) A B EVENTS PLAYED ROUNDS PLAYED
1 Shigeru NONAKA 61.82 34 55 14 35
2 Tomoyo IKEMURA 61.00 61 100 20 64
3 Daisuke KATAOKA 60.24 50 83 17 56
4 Yujiro OHORI 59.62 62 104 22 72
5 Gunn CHAROENKUL 59.52 50 84 17 51
6 Ryuko TOKIMATSU 58.87 73 124 24 84
7 Kodai ICHIHARA 58.43 52 89 21 69
8 Hiroshi IWATA 58.33 77 132 24 78
9 Matthew GRIFFIN 58.02 47 81 19 64
Hiroyuki FUJITA 58.02 47 81 23 68
11 Kyung-Tae KIM 57.63 34 59 17 51
12 Tomohiro KONDO 57.32 47 82 21 61
13 Kazuhiro YAMASHITA 56.76 42 74 21 54
14 Won Joon LEE 56.57 56 99 21 63
15 Brad KENNEDY 56.41 44 78 17 59
16 Tomohiro UMEYAMA 55.77 29 52 13 40
17 Ho-Sung CHOI 55.37 67 121 22 73
18 Shunya TAKEYASU 55.21 53 96 21 65
19 Konosuke NAKAZATO 55.00 33 60 15 39
20 Shingo KATAYAMA 54.76 46 84 19 62
21 Koichi KITAMURA 54.67 41 75 21 61
22 Ryutaro NAGANO 54.65 47 86 22 58
23 Brendan JONES 54.37 56 103 20 73
24 Katsumasa MIYAMOTO 54.26 51 94 22 57
25 Seungsu HAN 54.24 32 59 14 43
26 Toru TANIGUCHI 54.00 54 100 21 63
27 Ren TAKEUCHI 53.85 28 52 12 32
28 Ryo ISHIKAWA 53.61 52 97 23 75
29 Yoshinori FUJIMOTO 53.52 38 71 20 61
30 David OH 53.21 58 109 23 74
31 Koki FURUTA 53.16 42 79 19 53
32 Kyung-Nam KANG 52.78 38 72 19 62
33 Daisuke MATSUBARA 52.70 39 74 19 56
34 Byung-Min CHO 52.69 49 93 20 48
35 Daisuke MARUYAMA 52.50 42 80 19 58
36 Yuta IKEDA 52.44 43 82 19 60
Jun-Won PARK 52.44 43 82 20 54
38 Rahil GANGJEE 52.31 34 65 18 44
39 Shih-Chang CHAN 52.27 46 88 19 56
40 Kunihiro KAMII 51.96 53 102 23 65
41 Masanori KOBAYASHI 51.65 47 91 23 56
42 Hyun-Woo RYU 51.39 37 72 17 50
43 Yosuke ASAJI 51.06 48 94 22 65
44 Seung-Hyuk KIM 50.63 40 79 18 54
45 Shota AKIYOSHI 50.00 42 84 23 70
I J JANG 50.00 21 42 13 32
Young-Han SONG 50.00 46 92 19 62
Toshinori MUTO 50.00 45 90 23 79
49 Juvic PAGUNSAN 49.32 36 73 17 58
50 Anthony QUAYLE 49.28 34 69 15 45

» PLAYER STATS CATEGORIES

Advertisement