Past Winners

updated
  • *:Playoff
YearPast WinnersScoreCourseYardPar
2024 Takahiro HATAJI 266 (-14) 69-65-65-67 Meishin Yokaichi Country Club (SHIGA) 686970
2023 Taiga SEMIKAWA 267 (-17) 69-67-64-67 Izumigaoka Country Club (OSAKA) 705171
2022 Kazuki HIGA 270 (-14) 65-67-68-70 Yomiuri Country Club (HYOGO) 718071
2021 Rikuya HOSHINO 270 (-14) 66-67-68-69 Arima Loyal Golf Club (HYOGO) 710371
2019 Tomoharu OTSUKI *269 (-19) 73-65-66-65 KOMA Country Club (NARA) 704372
2018 Ryuko TOKIMATSU 278 (-10) 68-68-71-71 Ono Toyo Golf Club (HYOGO) 712472
2017 Shugo IMAHIRA 275 (-9) 67-69-69-70 Joyo Country Club (KYOTO) 703771
2016 Byung-Min CHO 278 (-6) 69-70-69-70 Hashimoto Country Club (WAKAYAMA) 712771
2015 Daisuke KATAOKA 267 (-17) 66-67-67-67 Meishin Yokaichi Country Club (SHIGA) 690071
2014 Koumei ODA 273 (-15) 71-66-69-67 Rokko Country Club (HYOGO) 703772
2013 Brad KENNEDY 206 (-10) 69-70-67 Olympic Golf Club (HYOGO) 729872
2012 Toshinori MUTO 266 (-18) 64-65-68-69 Izumigaoka Country Club (OSAKA) 692971
2011 Min-Gyu CHO 270 (-14) 65-68-68-69 Ono Golf Club (HYOGO) 692071
2010 Shigeru NONAKA 269 (-11) 68-65-68-68 Tanabe Country Club (KYOTO) 681070
2009 Hiroyuki FUJITA 264 (-20) 69-66-61-68 Takarazuka Golf Club New Course (HYOGO) 668271
1991 Toshikazu SUGIHARA 283 (-5) 72-70-69-72 RIONS COUNTORY CLUB (HYOGO) 72
1990 Teruo SUGIHARA 282 (-6) 71-67-71-73 PINELAKE GOLF CLUB (HYOGO) 72
1989 Yoshitaka YAMAMOTO 211 (-5) 67-74-70 Hanayashiki Golf Club Hirono Course (HYOGO) 72
1988 Yasuo SONE 286 (-2) 76-70-70-70 Kitarokko Country Club East Course (HYOGO) 72
1987 Masanobu KIMURA 292 (+4) 72-71-74-75 Asahikokusai Tojyo Country Club (HYOGO) 72
1986 Yoshiyuki ISOMURA 284 (-4) 69-72-69-74 ROKKO KOKUSAI GC (HYOGO) 72
1985 Tsutomu IRIE 280 (-8) 68-71-75-66 ARIMA ROYAL GC (HYOGO) 72
1984 Toru NAKAMURA 281 (-7 ) 70-75-67-69 Hino Golf Club (SHIGA)
1983 Susumu WAKITA 284 (-4 ) 70-72-71-71 Arima Royal Golf Club (HYOGO)
1982 Teruo SUGIHARA 285 (-3 ) 72-68-75-70 Rokko Kokusai Golf Club (HYOGO)
1981 Akio KANEMOTO 278 (-10 ) 70-68-71-69 Meishin Yokaichi Country Club (SHIGA)
1980 Takemitsu URANISHI 284 (-4 ) 75-71-72-66 Hanayashiki Golf Club Yokawa Course (HYOGO)
1979 Yasuhiro MIYAMOTO 283 (-5 ) 70-74-72-67 Rokko Kokusai Golf Club (HYOGO)
1978 Akio KANEMOTO 284 (-4 ) 70-73-70-71 Omi Country Club (SHIGA)
1977 Yoshitaka YAMAMOTO 285 (-3 ) 74-71-70-70 Hino Golf Club (SHIGA)
1976 Shinsaku MAEDA 273 (-15 ) 67-69-70-67 Biwako Country Club (SHIGA)
1975 Teruo SUGIHARA 279 (-9 ) 69-70-71-69 Ono Golf Club (HYOGO)
1974 Teruo SUGIHARA 287 (-1 ) 70-70-75-72 Nara Kokusai Golf Club (NARA)
1973 Teruo SUGIHARA 273 (-15 ) 69-68-68-68 Nishinomiya Country Club (HYOGO)
Playoff
2019 Tomoharu OTSUKI / Rikuya HOSHINO
1978 Yasuhiro MIYAMOTO / Akio KANEMOTO