RECOVERY PERCENTAGE

The percent of time a player missed the green in regulation, but still made par or better.

Unisys Scoring System

  • HOW TO CALCULATE: Dividing [A: Number of scores of par or better made on holes where the green was missed in regulation] by [B: Number of holes where the green was missed in regulation].
POS PLAYER RECOVERY (%) A B EVENTS PLAYED ROUNDS PLAYED
1 Ryoma IWAI 72.34 68 94 6 16
2 Jun-Won PARK 71.09 91 128 8 23
3 Seong-Hyeon KIM 69.63 94 135 9 24
4 Eric SUGIMOTO 68.67 160 233 14 37
5 Konosuke NAKAZATO 68.12 94 138 8 20
6 Masato TAKADA 67.97 87 128 7 17
7 Takashi OGISO 67.74 105 155 9 24
8 Toru NAKAJIMA 67.47 112 166 12 31
9 Kazuya KOURA 67.00 136 203 12 31
10 Yuto KATSUMATA 66.92 178 266 15 37
11 Koichi KITAMURA 66.27 112 169 9 25
12 Yoshikazu HAKU 65.93 120 182 13 32
13 Naoto NAKANISHI 65.52 76 116 7 17
Tomoyasu SUGIYAMA 65.52 114 174 12 34
15 Peter KARMIS 65.06 54 83 6 17
16 Makoto INOUE 64.66 86 133 8 22
17 Eun-Shin PARK 64.58 62 96 6 16
18 Harry BATEMAN 64.49 138 214 14 39
19 Yushi ITO 64.29 81 126 9 23
20 Arnond VONGVANIJ 63.98 103 161 9 22
21 Yuji HATO 63.87 99 155 8 20
22 Sushi ISHIGAKI 63.79 111 174 10 25
Scott STRANGE 63.79 148 232 15 39
24 Fumihiro EBINE 63.59 117 184 12 31
25 Takahiro HATAJI 63.51 94 148 9 22
26 Han LEE 63.41 78 123 8 22
27 Masahiko ARAI 63.35 140 221 14 31
28 Aoki TAKANO 63.24 160 253 15 37
29 Yu MORIMOTO 63.16 156 247 15 38
30 Tetsuji HIRATSUKA 63.04 162 257 14 34
31 Takamasa YAMAMOTO 63.02 121 192 13 29
32 Yuki TAKEUCHI 63.01 138 219 15 39
33 Toshiumi KUSHIOKA 62.98 165 262 15 36
34 Byung-Min CHO 62.93 73 116 6 15
35 Yutaka ARAKI 62.91 95 151 9 21
36 Akira ENDO 62.78 140 223 14 35
37 Yuto SOEDA 62.74 165 263 15 39
38 Shinji TOMIMURA 62.67 94 150 10 24
39 Mikiya AKUTSU 62.42 98 157 11 29
40 Takaya ONODA 62.24 89 143 9 24
Masashi HIDAKA 62.24 122 196 12 34
42 Ippei KOIKE 62.22 140 225 14 38
43 Riito MIENO 62.05 103 166 9 20
44 Hideto KOBUKURO 61.96 114 184 11 27
45 Masaru TAKAHASHI 61.94 83 134 9 24
46 Naoto TAKAYANAGI 61.68 103 167 11 26
47 Shigeru NONAKA 61.63 53 86 6 17
48 Masafumi KAWASE 61.51 155 252 15 40
49 Kaigo TAMAKI 61.45 161 262 15 40
50 Tomohiko OGATA 61.18 156 255 15 34

» PLAYER STATS CATEGORIES

Advertisement