Past Winners

updated
  • *:Playoff
YearPast WinnersScoreCourseYardPar
2022 Tomoharu OTSUKI *269 (-19) 68-67-68-66 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO) 706372
2021 Scott VINCENT 270 (-18) 72-63-69-66 Sapporo Golf Club (HOKKAIDO) 706372
2019 Yosuke ASAJI *272 (-16) 73-68-66-65 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO) 706372
2017 Yuta IKEDA *275 (-13) 70-69-65-71 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO) 706372
2016 Brendan JONES 270 (-18) 66-67-67-70 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO) 706372
2015 Ryo ISHIKAWA 272 (-16) 68-68-67-69 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO) 706372
2014 Katsumasa MIYAMOTO *270 (-18) 68-67-68-67 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO) 706372
2013 Koumei ODA 273 (-15) 66-68-71-68 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO) 706372
2012 Hiroyuki FUJITA 272 (-16) 71-68-65-68 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO) 706372
2011 Kurt BARNES 275 (-13) 71-66-67-71 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO) 706372
2010 Yuta IKEDA 274 (-14) 70-71-66-67 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO) 706372
2009 Toru TANIGUCHI 272 (-16) 67-67-66-72 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO) 706372
2008 Azuma YANO 273 (-15) 68-68-69-68 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO) 706372
2007 Norio SHINOZAKI *277 (-7) 68-70-70-69 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO) 701771
2006 Tomohiro KONDO 274 (-10) 69-64-72-69 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO) 701771
2005 Keiichiro FUKABORI *274 (-14) 72-62-72-68 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO) 706372
2004 Chawalit PLAPHOL 271 (-17) 66-65-70-70 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO) 706372
2003 Wei-Tze YEH 277 (-11) 67-66-72-72 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO) 706372
2002 Masashi OZAKI 271 (-17) 67-66-69-69 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO) 706372
2001 Keng-Chi LIN 273 (-15) 66-70-66-71 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO) 706372
2000 Nobuhito SATO 282 (-6) 68-68-72-74 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO) 706372
1999 Kazuhiko HOSOKAWA 277 (-11) 66-70-69-72 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO) 706372
1998 Keiichiro FUKABORI 279 (-9) 71-71-68-69 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO) 706372
1997 Shinichi YOKOTA 273 (-15) 68-65-72-68 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO) 706372
1996 Carlos FRANCO 282 (-6) 67-73-74-68 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO) 706372
1995 Masashi OZAKI 279 (-9) 70-72-69-68 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO) 706372
1994 Masashi OZAKI 268 (-20) 68-68-63-69 SAPPORO GC WATTSU C (HOKKAIDO) 706372
1993 Tommy NAKAJIMA 274 (-14) 67-67-67-73 SAPPORO GC YUNI C (HOKKAIDO) 700972
1992 Masashi OZAKI 280 (-8) 70-69-69-72 SAPPORO GC WATTSU C (HOKKAIDO) 706372
1991 Akiyoshi OHMACHI 282 (-6) 68-71-72-71 SAPPORO GC WATTSU C (HOKKAIDO) 72
1990 Tommy NAKAJIMA 277 (-11) 69-70-68-70 SAPPORO GC WATTSU C (HOKKAIDO) 72
1989 Masashi OZAKI 280 (-8) 71-70-68-71 SAPPORO GC WATTSU C (HOKKAIDO) 72
1988 Naomichi Joe OZAKI *278 (-10) 63-69-73-73 SAPPORO GC YUNI C (HOKKAIDO) 72
1987 Isao AOKI 282 (-6) 72-70-68-72 SAPPORO GC YUNI C (HOKKAIDO) 72
1986 Masahiro KURAMOTO 281 (-7) 73-72-66-70 SAPPORO GC WATTSU C (HOKKAIDO) 72
1985 Tommy NAKAJIMA 277 (-11) 68-71-69-69 SAPPORO GC WATTSU C (HOKKAIDO) 72
1984 Pete IZUMIKAWA 280 (-8 ) 68-68-76-68 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO)
1983 Tommy NAKAJIMA 282 (-6 ) 71-70-72-69 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO)
1982 Norio SUZUKI 278 (-10 ) 74-63-69-72 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO)
1981 Masahiro KURAMOTO 282 (-6 ) 67-73-69-73 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO)
1980 Teruo SUGIHARA 283 (-5 ) 71-71-72-69 Sappporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO)
1979 Graham MARSH 284 (-4 ) 71-73-68-72 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO)
1978 Teruo SUGIHARA 284 (-4 ) 68-72-72-72 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO)
1977 Teruo SUGIHARA 287 (-1 ) 72-71-72-72 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO)
1976 Takashi MURAKAMI 285 (-3 ) 74-68-76-67 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO)
1975 Yung-Yo HSIEH 277 (-11 ) 71-70-66-70 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO)
1974 Masashi OZAKI 282 (-6 ) 72-73-71-66 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO)
1973 Masashi OZAKI 283 (-5 ) 72-70-74-67 Sapporo Golf Club Wattsu Course (HOKKAIDO)
Playoff
2022 Tomoharu OTSUKI / Ryo ISHIKAWA
2019 Yosuke ASAJI / Ryuko TOKIMATSU / Seungsu HAN / Terumichi KAKAZU / Shaun NORRIS
2017 Yuta IKEDA / Shugo IMAHIRA / Ryuko TOKIMATSU
2014 Katsumasa MIYAMOTO / Hideto TANIHARA
2007 Norio SHINOZAKI / Yasuharu IMANO / Chawalit PLAPHOL
2005 Keiichiro FUKABORI / Yasuharu IMANO
1988 Brian JONES / Naomichi Joe OZAKI
1984 Satsuki TAKAHASHI / Pete IZUMIKAWA
1974 Isao AOKI / Masashi OZAKI