TOUR 2018

SCORING AVERAGE

The average number of strokes per round adjusted by Course Adjustment Value.

Unisys Scoring System

  • HOW TO CALCULATE: Dividing [A: Adjusted total strokes] by [B: Total rounds played].
POS PLAYER SCORING AVERAGE A B EVENTS PLAYED ROUNDS PLAYED
1 Shugo IMAHIRA 69.92 5943.44 85 24 85
2 Shaun NORRIS 70.26 4004.94 57 17 57
3 Yuki INAMORI 70.27 5551.64 79 22 79
4 Masahiro KAWAMURA 70.43 3944.21 56 15 56
5 Brendan JONES 70.49 5145.70 73 20 73
6 Ryuko TOKIMATSU 70.52 5923.58 84 24 84
7 Y E YANG 70.53 4161.14 59 18 59
8 Sang-Hyun PARK 70.61 2542.05 36 11 36
9 Yuta IKEDA 70.65 4239.24 60 19 60
10 Rikuya HOSHINO 70.67 5300.44 75 24 75
11 Jung-Gon HWANG 70.68 4382.02 62 20 62
12 Shota AKIYOSHI 70.69 4948.47 70 23 70
13 Sang-Hee LEE 70.71 4525.20 64 19 64
14 Kazuki HIGA 70.81 2195.24 31 9 31
15 Yoshinori FUJIMOTO 70.90 4324.74 61 20 61
Wen-Chong LIANG 70.90 2907.08 41 12 41
17 Brad KENNEDY 70.92 4184.25 59 17 59
18 Seungsu HAN 70.94 3050.43 43 14 43
19 Ryo ISHIKAWA 70.97 5322.57 75 23 75
Atomu SHIGENAGA 70.97 4116.49 58 19 58
21 Poom SAKSANSIN 70.98 2981.32 42 13 42
22 Matthew GRIFFIN 70.99 4543.57 64 19 64
23 Kyung-Nam KANG 71.10 4408.21 62 19 62
24 Toshinori MUTO 71.11 5617.46 79 23 79
25 Kyung-Tae KIM 71.12 3627.06 51 17 51
26 Young-Han SONG 71.14 4410.53 62 19 62
27 Ho-Sung CHOI 71.16 5194.66 73 22 73
28 Kodai ICHIHARA 71.18 4911.47 69 21 69
29 Shingo KATAYAMA 71.23 4416.23 62 19 62
30 Koumei ODA 71.24 4915.29 69 22 69
Mikumu HORIKAWA 71.24 5699.32 80 24 80
Hyun-Woo RYU 71.24 3561.93 50 17 50
33 Yuta KINOSHITA 71.28 4276.78 60 19 60
34 Juvic PAGUNSAN 71.30 4135.43 58 17 58
35 Hiroyuki FUJITA 71.32 4849.80 68 23 68
36 Prayad MARKSAENG 71.34 3210.38 45 14 45
37 Hiroshi IWATA 71.35 5565.16 78 24 78
38 Tomoharu OTSUKI 71.38 4996.83 70 22 70
39 Angelo QUE 71.39 5211.65 73 22 73
40 Daisuke KATAOKA 71.44 4000.45 56 17 56
41 Seung-Hyuk KIM 71.48 3860.13 54 18 54
42 Yusaku MIYAZATO 71.50 2288.15 32 10 32
43 Dong-Kyu JANG 71.51 3861.64 54 17 54
44 Terumichi KAKAZU 71.52 2646.12 37 11 37
45 Tomoyo IKEMURA 71.53 4577.65 64 20 64
46 Yujiro OHORI 71.55 5151.41 72 22 72
Kunihiro KAMII 71.55 4650.85 65 23 65
48 Tomohiro UMEYAMA 71.59 2863.51 40 13 40
Ryosuke KINOSHITA 71.59 4653.57 65 21 65
50 Yosuke ASAJI 71.62 4655.31 65 22 65

» PLAYER STATS CATEGORIES

Advertisement