TOUR 2018

RECOVERY PERCENTAGE

The percent of time a player missed the green in regulation, but still made par or better.

Unisys Scoring System

  • HOW TO CALCULATE: Dividing [A: Number of scores of par or better made on holes where the green was missed in regulation] by [B: Number of holes where the green was missed in regulation].
POS PLAYER RECOVERY (%) A B EVENTS PLAYED ROUNDS PLAYED
51 Yuta IKEDA 59.10 198 335 19 60
52 Shunya TAKEYASU 59.01 262 444 21 65
53 Daisuke MATSUBARA 58.97 240 407 19 56
54 Min-Gyu CHO 58.93 188 319 17 50
55 Kenichi KUBOYA 58.92 284 482 22 67
56 Tomohiro KONDO 58.85 226 384 21 61
57 Eric SUGIMOTO 58.80 127 216 12 32
58 Masashi HIDAKA 58.79 214 364 18 55
59 Seung-Hyuk KIM 58.76 218 371 18 54
60 Ryosuke KINOSHITA 58.60 252 430 21 65
61 Gunn CHAROENKUL 58.58 215 367 17 51
62 Jinichiro KOZUMA 58.49 255 436 21 58
63 Tomoyo IKEMURA 58.44 232 397 20 64
64 Toshinori MUTO 58.42 274 469 23 79
65 Taichi TESHIMA 58.37 272 466 21 63
66 Ryo ISHIKAWA 58.26 275 472 23 75
67 Won Joon LEE 58.21 266 457 21 63
68 Yoshitaka TAKEYA 58.04 267 460 21 59
69 Jun-Won PARK 58.03 206 355 20 54
70 Dong-Kyu JANG 58.02 199 343 17 54
71 Konosuke NAKAZATO 57.91 172 297 15 39
72 Michael HENDRY 57.61 231 401 20 61
73 Toru NAKAJIMA 57.23 178 311 13 45
74 Ryuji MASAOKA 57.18 215 376 21 53
75 Tomohiro UMEYAMA 57.14 160 280 13 40
76 Terumichi KAKAZU 57.08 129 226 11 37
77 Hyung-Sung KIM 56.54 229 405 21 64
78 Kyung-Nam KANG 56.13 183 326 19 62
79 Shohei KARIMATA 55.41 169 305 16 45
80 Narutoshi YAMAOKA 55.26 189 342 18 54
81 Byung-Min CHO 55.10 200 363 20 48
82 Tatsuya KODAI 55.06 261 474 23 69
83 Kazuhiro YAMASHITA 55.00 198 360 21 54
84 Anthony QUAYLE 54.70 157 287 15 45
85 I J JANG 54.55 126 231 13 32
Koumei ODA 54.55 234 429 22 69
87 Scott STRANGE 54.32 201 370 17 51
88 Shunsuke SONODA 54.05 200 370 21 43
David BRANSDON 54.05 160 296 18 52
90 Ren TAKEUCHI 53.09 129 243 12 32
91 Katsumasa MIYAMOTO 53.02 202 381 22 57
92 In-Hoi HUR 52.98 151 285 16 37
93 Michio MATSUMURA 51.39 222 432 23 62
94 Tatsunori NUKAGA 51.28 160 312 18 44
95 Daijiro IZUMIDA 50.60 251 496 24 78
96 Masanori KOBAYASHI 48.43 185 382 23 56
97 Yosuke TSUKADA 47.65 162 340 22 54

» PLAYER STATS CATEGORIES

Advertisement