TOHOKU CLASSIC 1987

PAST CHAMPIONS

Updated

Unisys Scoring System

 • *: Playoff
YEAR WINNER SCORE COURSE YARDS PAR
2007 Tomohiro KONDO 271(-13)68-66-68-69 Hananomori Golf Club 7038 71
2006 Hideto TANIHARA 266(-18)67-69-63-67 Omotezao Kokusai Golf Club 6628 71
2005 S K HO 265(-19)63-67-66-69 Omotezao Kokusai Golf Club 6625 71
2004 Takashi KAMIYAMA *271(-13)68-69-67-67 Omotezao Kokusai Golf Club 6625 71
2003 Katsuyoshi TOMORI 264(-20)64-68-64-68 OMOTEZAO KOKUSAI GC 6625 71
2002 Toru SUZUKI *271(-13)69-67-65-70 Omotezao Kokusai Golf Club 6659 71
2001 Toshiaki ODATE 275(-9)67-69-68-71 Omotezao Kokusai Golf Club 6659 71
2000 Nobuhito SATO 271(-13)68-65-67-71 Omotezao Kokusai Golf Club 6659 71
1999 Shingo KATAYAMA *268(-16)69-63-69-67 Omotezao Kokusai Golf Club 6659 71
1998 Yoshi MIZUMAKI 270(-14)68-66-68-68 Omotezao Kokusai Golf Club 6651 71
1997 Nobuhito SATO 267(-17)68-65-64-70 Omotezao Kokusai Golf Club 6651 71
1996 Masashi OZAKI *277(-7)69-69-67-72 Omotezao Kokusai Golf Club 6645 71
1995 Ryoken KAWAGISHI 271(-13)71-68-64-68 Omotezao Kokusai Golf Club 6645 71
1994 Masahiro KURAMOTO 271(-13)71-65-67-68 OMOTEZAO KOKUSAI GC 6645 71
1993 Yoshi MIZUMAKI *273(-11)70-64-69-70 OMOTEZAO KOKUSAI GC 6645 71
1992 ROGER MACKAY 271(-13)71-64-71-65 OMOTEZAO KOKUSAI GC 6622 71
1991 TADAMI UENO 271(-13)66-72-66-67 OMOTEZAO KOKUSAI GC - 71
1990 ROGER MACKAY 269(-15)73-64-66-66 OMOTEZAO KOKUSAI GC - 71
1989 Masashi OZAKI 272(-12)70-65-71-66 OMOTEZAO KOKUSAI GC - 71
1988 Masahiro KURAMOTO 204(-9)67-67-70 OMOTEZAO KOKUSAI GC - 71
1987 SEIICHI KANAI 275(-13)71-69-70-65 NISHISENDAI CC - 72
1986 Teruo SUGIHARA 280(-8)70-69-70-71 NISHISENDAI CC - 72
1985 David ISHII 275(-13)72-63-68-72 NISHISENDAI CC - 72
1984 KOUICHI INOUE 276(-12)70-67-67-72 Nishi Sendai Country Club 6394m 72
1983 YUTAKA HAGAWA 277(-11)70-69-67-71 Nishisendai Country Club 6394m 72
1982 SHINSAKU MAEDA 208(-8)72-70-66 Nishisendai Country Club 6394m 72
1981 Teruo SUGIHARA 281(-7)70-69-71-71 Nishisendai Country Club 6394m 72
1980 Haruo YASUDA 273(-15)66-70-71-66 Nishisendai Country Club 6397m 72
1979 Toru NAKAMURA *278(-10)73-67-69-69 Nishi Sendai Country Club 6397m 72
1978 Haruo YASUDA 283(-5)73-66-73-71 Nishisendai Country Club 6387m 72
1977 Isao AOKI 278(-10)71-67-72-68 Nishisendai Country Club 6423m 72
1976 Haruo YASUDA *277(-11)74-69-67-67 Nishisendai Country Club 6433m 72
1975 Masashi OZAKI 278(-10)70-69-67-72 Nishisendai Country Club 7107 72
1974 Masashi OZAKI 280(-8)71-70-71-68 Nishisendai Country Club 7107 72
1973 Masashi OZAKI 273(-15)65-68-67-73 Nishisendai Country Club 7107 72
PLAYOFF
2004 Takashi KAMIYAMA / Tomohiro KONDO / Tommy NAKAJIMA
2002 Toru SUZUKI / Tommy NAKAJIMA
1999 Shingo KATAYAMA / Shigemasa HIGAKI
1996 Masashi OZAKI / David ISHII
1993 Yoshi MIZUMAKI / Hajime MESHIAI / Tsukasa WATANABE
1979 Toru NAKAMURA / MIN-NAN HSIEH
1976 Haruo YASUDA / FUMIO TANAKA
Advertisement