Past Winners

updated
  • *:Playoff
YearPast WinnersScoreCourseYardPar
2024 Takumi KANAYA 261 (-23) 67-65-64-65 Token Tado Country Club Nagoya (MIE) 706971
2023 Shugo IMAHIRA 264 (-20) 64-66-71-63 Token Tado Country Club Nagoya (MIE) 706271
2022 Jinichiro KOZUMA *270 (-14) 66-69-66-69 Token Tado Country Club Nagoya (MIE) 706271
2021 Takumi KANAYA 202 (-11) 67-65-70 Token Tado Country Club Nagoya (MIE) 708171
2019 Brendan JONES 269 (-15) 65-69-71-64 Token Tado Country Club Nagoya (MIE) 708171
2018 Atomu SHIGENAGA 272 (-12) 64-72-63-73 Token Tado Country Club Nagoya (MIE) 708171
2017 Wen-Chong LIANG 268 (-16) 69-65-66-68 Token Tado Country Club Nagoya (MIE) 708171
2016 Kyung-Tae KIM *271 (-13) 68-67-67-69 Token Tado Country Club Nagoya (MIE) 708171
2015 Michael HENDRY 269 (-15) 67-69-69-64 Token Tado Country Club Nagoya (MIE) 708171
2014 Yusaku MIYAZATO 270 (-14) 71-66-68-65 Token Tado Country Club Nagoya (MIE) 710971
2013 Yoshinobu TSUKADA 275 (-9) 72-71-63-69 Token Tado Country Club Nagoya (MIE) 708171
2012 Brendan JONES 269 (-15) 68-69-70-62 Token Tado Country Club Nagoya (MIE) 708171
2011 Tadahiro TAKAYAMA 276 (-8) 70-68-68-70 Token Tado Country Club Nagoya (MIE) 708171
2010 Koumei ODA *283 (-1) 74-70-68-71 Token Tado Country Club Nagoya (MIE) 708171
2009 Koumei ODA *274 (-10) 69-70-67-68 Token Tado Country Club Nagoya (MIE) 708171
2008 Katsumasa MIYAMOTO 276 (-8) 71-66-73-66 Token Tado Country Club Nagoya (MIE) 706271
2007 Yui UEDA 276 (-8) 66-65-74-71 Token Tado Country Club Nagoya (MIE) 708371
2006 Wayne PERSKE 267 (-21) 64-67-69-67 Token Shuga Country Club (GIFU) 690672
2005 Tadahiro TAKAYAMA *205 (-8) 67-72-66 Token Tado Country Club Nagoya (MIE) 708371
2004 Hiroyuki FUJITA 281 (-3) 70-68-74-69 Token Tado Country Club Nagoya (MIE) 708371
2003 Andre STOLZ 278 (-6) 65-71-71-71 Tokentado Country Club Nagoya (MIE) 704771
2002 Toru TANIGUCHI 272 (-16) 71-73-67-61 Kedoin Golf Club (KAGOSHIMA) 713572
2001 Shingo KATAYAMA 205 (-8) 69-63-73 Tado Country Club (MIE) 696871
2000 Nobuo SERIZAWA 281 (-7) 68-70-73-70 Kedoin Golf Club (KAGOSHIMA) 713572
1999 Masashi OZAKI 273 (-15) 72-65-69-67 Kedoin Golf Club (KAGOSHIMA) 710072
1998 Hajime MESHIAI 272 (-16) 70-71-67-64 Kedoin Golf Club (KAGOSHIMA) 711572
1997 Masashi OZAKI 269 (-19) 71-65-61-72 Kedoin Golf Club (KAGOSHIMA) 711572
1996 Yoshinori KANEKO 275 (-13) 69-74-67-65 Kedoin Golf Club (KAGOSHIMA) 709772
1995 Todd HAMILTON 281 (-7) 70-71-68-72 Kedoin Golf Club (KAGOSHIMA) 709772
1994 Craig WARREN 208 (-8) 70-68-70 KEDOHIN GC (KAGOSHIMA) 707272
1993 Hajime MESHIAI 276 (-12) 68-70-69-69 KEDOHIN GC (KAGOSHIMA) 704572
Playoff
2022 Jinichiro KOZUMA / Yuto KATSURAGAWA
2016 Kyung-Tae KIM / Tomohiro KONDO
2010 Koumei ODA / Daisuke MARUYAMA / Satoru HIROTA
2009 Koumei ODA / Jong-Duck KIM
2005 Tadahiro TAKAYAMA / Nozomi KAWAHARA