Past Winners

updated
  • *:Playoff
YearPast WinnersScoreCourseYardPar
2023 Yuta KINOSHITA 269 (-15) 64-70-68-67 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 730071
2022 Riki KAWAMOTO 271 (-13) 69-67-66-69 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 730071
2021 Chan KIM 270 (-14) 64-68-69-69 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 730071
2019 Shaun NORRIS 275 (-9) 68-69-66-72 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 729571
2018 Angelo QUE 271 (-17) 68-69-68-66 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 733072
2017 Satoshi KODAIRA 274 (-14) 67-68-70-69 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 732572
2016 Daisuke KATAOKA 272 (-16) 68-67-71-66 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 731572
2015 Hyung-Sung KIM *276 (-12) 69-72-69-66 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 731572
2014 Seung-Hyuk KIM 281 (-7) 66-73-72-70 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 731572
2013 Shingo KATAYAMA *281 (-7) 74-76-64-67 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 731572
2012 Hyun-Woo RYU *282 (-6) 71-73-67-71 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 731572
2011 Sang-Moon BAE 281 (-7) 69-67-72-73 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 731072
2010 Michio MATSUMURA *280 (-8) 72-68-72-68 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 731072
2009 Ryo ISHIKAWA 274 (-14) 71-68-66-69 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 731072
2008 Toshinori MUTO 277 (-11) 69-70-69-69 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 731072
2007 Camilo VILLEGAS *282 (-2) 68-72-71-71 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 724071
2006 Hidemasa HOSHINO 282 (-2) 70-73-72-67 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 724071
2005 Y E YANG 270 (-18) 66-72-65-67 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 718072
2004 Katsumune IMAI *210 (-6) 70-68-72 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 718072
2003 Nozomi KAWAHARA 275 (-13) 69-68-69-69 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 712572
2002 Toru TANIGUCHI 278 (-10) 72-69-69-68 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 709572
2001 Toshimitsu IZAWA 272 (-16) 65-68-70-69 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 707572
2000 Hirofumi MIYASE 276 (-12) 70-70-70-66 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 706072
1999 Kaname YOKOO 274 (-14) 66-67-72-69 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 705072
1998 Toshimitsu IZAWA 277 (-11) 73-66-70-68 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 706072
1997 Brandt JOBE *278 (-10) 68-72-69-69 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 705072
1996 Masanobu KIMURA 280 (-8) 68-71-71-70 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 708972
1995 Masayuki KAWAMURA 285 (-3) 74-73-64-74 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 708972
1994 Corey PAVIN 277 (-11) 68-69-68-72 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 708972
1993 Saburo FUJIKI 274 (-14) 68-70-67-69 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 708972
1992 Mork O'MEARA 277 (-11) 66-68-72-71 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 708972
1991 Eiichi ITAI 279 (-9) 70-65-72-72 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 72
1990 Graham MARSH 206 (-10) 70-72-64 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 72
1989 Isao AOKI 275 (-13) 67-69-71-68 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 72
1988 Brian JONES 274 (-14) 69-69-71-65 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 72
1987 Tommy NAKAJIMA 282 (-6) 71-72-73-66 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 72
1986 Masahiro KURAMOTO 271 (-17) 68-69-65-69 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 72
1985 Graham MARSH 278 (-10) 70-71-68-69 Miyoshi Country Club West Course (AICHI) 72
1984 Yoshihisa IWASHITA 276 (-12 ) 71-63-71-71 Miyoshi Country Club West Course (AICHI)
1983 Masahiro KURAMOTO 276 (-12 ) 64-69-72-71 Miyoshi Country Club West Course (AICHI)
1982 Min-Nan HSIEH 274 (-14 ) 64-71-72-67 Miyoshi Country Club West Course (AICHI)
1981 Masahiro KURAMOTO 209 (-7 ) 68-71-70 Miyoshi Country Club West Course (AICHI)
1980 Larry NELSON 274 (-14 ) 72-69-66-67 Miyoshi Country Club West Course (AICHI)
1979 Tsutomu IRIE 275 (-13 ) 70-69-68-68 Miyoshi Country Club West (AICHI)
1978 Masaji KUSAKABE 282 (-6 ) 75-69-66-72 Miyoshi Country Club West Course (AICHI)
1977 Masashi OZAKI 278 (-10 ) 67-69-70-72 Miyoshi Country Club West Course (AICHI)
1976 Isao AOKI 283 (-5 ) 74-74-68-67 Miyoshi Country Club West Course (AICHI)
1975 Yasuhiro MIYAMOTO 280 (-8 ) 71-72-67-70 Miyoshi Country Club West Course (AICHI)
1974 Kosaku SHIMADA 276 (-12 ) 71-67-67-71 Miyoshi Country Club West Course (AICHI)
1973 Masashi OZAKI 277 (-11 ) 71-65-69-72 Miyoshi Country Club West Course (AICHI)
Playoff
2015 Hyung-Sung KIM / Shingo KATAYAMA
2013 Shingo KATAYAMA / Hidemasa HOSHINO / Satoshi TOMIYAMA
2012 Hyun-Woo RYU / Shingo KATAYAMA
2010 Michio MATSUMURA / Hiroyuki FUJITA / Takashi KANEMOTO
2007 Camilo VILLEGAS / Toyokazu FUJISHIMA
2004 Katsumune IMAI / Kazuhiko HOSOKAWA
1997 Brian WATTS / Brandt JOBE
1981 Fujio KOBAYASHI / Hideto SHIGENOBU / Toru NAKAMURA / Masahiro KURAMOTO
1976 Shigeru UCHIDA / Teruo SUGIHARA / Isao AOKI