Past Winners

updated
  • *:Playoff
YearPast WinnersScoreCourseYardPar
2023 Takumi KANAYA 272 (-8) 68-68-69-67 Fujizakura Country Club (YAMANASHI) 756671
2022 Kaito ONISHI *273 (-11) 67-70-68-68 Fujizakura Country Club (YAMANASHI) 754171
2021 Shugo IMAHIRA 272 (-12) 71-69-68-64 Fujizakura Country Club (YAMANASHI) 756671
2020 Rikuya HOSHINO *275 (-9) 69-69-67-70 Fujizakura Country Club (YAMANASHI) 756671
2019 Sang-Hyun PARK 269 (-15) 68-69-67-65 Fujizakura Country Club (YAMANASHI) 756671
2018 Rikuya HOSHINO 268 (-16) 68-68-66-66 Fujizakura Country Club (YAMANASHI) 756671
2017 Hyun-Woo RYU *281 (-3) 72-69-71-69 Fujizakura Country Club (YAMANASHI) 756671
2016 Min-Gyu CHO 277 (-7) 66-71-68-72 Fujizakura Country Club (YAMANASHI) 752471
2015 Kyung-Tae KIM 275 (-9) 70-64-68-73 Fujizakira Country Club (YAMANASHI) 747171
2014 Hiroshi IWATA 274 (-10) 69-69-70-66 Fujizakura Country Club (YAMANASHI) 743771
2013 Hideki MATSUYAMA *275 (-9) 66-70-66-73 Fujizakura Country Club (YAMANASHI) 743771
2012 Kyung-Tae KIM 276 (-8) 70-70-68-68 Fujizakura Country Club (YAMANASHI) 743771
2011 Masatsugu MOROFUJI 136 (-6) 67-69 Fujizakura Country Club (YAMANASHI) 743771
2010 Ryo ISHIKAWA *275 (-9) 66-71-68-70 Fujizakura Country Club (YAMANASHI) 740571
2009 Ryo ISHIKAWA 272 (-12) 69-65-68-70 Fujizakura Country Club (YAMANASHI) 739771
2008 Toyokazu FUJISHIMA *271 (-13) 64-68-71-68 Fujizakura Country Club (YAMANASHI) 739771
2007 Hideto TANIHARA 205 (-8) 67-71-67 Fujizakura Country Club (YAMANASHI) 742771
2006 Shingo KATAYAMA 274 (-10) 66-71-68-69 Fujizakura Country Club (YAMANASHI) 749671
2005 Daisuke MARUYAMA 271 (-13) 67-68-65-71 Fujizakura Country Club (YAMANASHI) 745471
2004 Paul SHEEHAN 267 (-17) 68-70-62-67 Kawana Hotel Golf Course Fuji Course (SHIZUOKA) 669471
2003 Todd HAMILTON 267 (-17) 67-67-65-68 Kawana Hotel Golf Course Fuji Course (SHIZUOKA) 669471
2002 Nobuhito SATO *276 (-8) 67-70-68-71 Kawana Hotel Golf Course Fuji Course (SHIZUOKA) 669471
2001 Frankie MINOZA 276 (-8) 71-68-71-66 Kawana Hotel Golf Course Fuji Course (SHIZUOKA) 669471
2000 Tateo JET OZAKI 278 (-6) 70-69-69-70 Kawana Hotel Course Fuji Course (SHIZUOKA) 669471
1999 Shigemasa HIGAKI 273 (-11) 67-70-65-71 Kawana Hotel Golf Course Fuji Course (SHIZUOKA) 669471
1998 Carlos FRANCO 275 (-9) 69-70-67-69 Kawana Hotel Golf Course Fuji Course (SHIZUOKA) 669471
1997 Kenichi KUBOYA 279 (-5) 68-69-73-69 Kawana Hotel Golf Course Fuji Course (SHIZUOKA) 669471
1996 Brian WATTS *272 (-12) 66-67-71-68 Kawana Hotel Golf Course Fuji Course (SHIZUOKA) 669471
1995 Tommy NAKAJIMA 272 (-12) 66-70-70-66 Kawana Hotel Golf Course Fuji Course (SHIZUOKA) 669471
1994 Kiyoshi MUROTA 284 (0) 69-70-73-72 KAWANA HOTEL GC FUJI (SHIZUOKA) 669471
1993 Masashi OZAKI 270 (-14) 67-67-68-68 KAWANA HOTEL GC FUJI (SHIZUOKA) 669471
1992 Hiroshi MAKINO 281 (-3) 68-67-69-77 KAWANA HOTEL GC FUJI (SHIZUOKA) 669471
1991 Saburo FUJIKI *279 (-5) 69-68-72-70 KAWANA HOTEL GC FUJI (SHIZUOKA) 71
1990 Masashi OZAKI 208 (-5) 67-77-64 KAWANA HOTEL GC FUJI (SHIZUOKA) 71
1989 Masashi OZAKI 282 (-2) 68-68-70-76 Kawana Hotel Golf Course Fuji Course (SHIZUOKA) 71
1988 Ikuo SHIRAHAMA 280 (-4) 71-71-70-68 Kawana Hotel Golf Course FUJI Course (SHIZUOKA) 71
1987 Masashi OZAKI 275 (-9) 68-72-66-69 Kawana Hotel Golf Course Fuji Course (SHIZUOKA) 71
1986 Masashi OZAKI 279 (-5) 65-72-71-71 Kawana Hotel Golf Course Fuji Course (SHIZUOKA) 71
1985 Mork O'MEARA 273 (-11) 67-67-66-73 Kawana Hotel Golf Course Fuji Course (SHIZUOKA) 71
1984 Tateo JET OZAKI 280 (-4 ) 69-68-72-71 Kawana Hotel Golf Course Fuji Course (SHIZUOKA)
1983 Nobumitsu YUHARA 287 (+3 ) 69-71-69-78 Kawana Hotel Golf Course Fuji Course (SHIZUOKA)
1982 Tommy NAKAJIMA 277 (-7 ) 67-73-66-71 Kawana Hotel Golf Course Fuji Course (SHIZUOKA)
1981 Toshiharu KAWADA 276 (-8 ) 69-69-69-69 Kawana Hotel Golf Course Fuji Course (SHIZUOKA)
1980 Masashi OZAKI 283 (-5 ) 72-67-71-73 Higashi Matsuyama Country Club (SAITAMA)
1979 Shoichi SATO 283 (-5 ) 68-71-75-69 Higashi Matsuyama Country Club (SAITAMA)
1978 Kosaku SHIMADA 278 (-10 ) 70-71-69-68 Kosaka Country Club (SAITAMA)
1977 Yasuhiro MIYAMOTO 287 (-1 ) 75-70-72-70 Kosaka Country Club (SAITAMA)
1976 Norio SUZUKI 279 (-9 ) 71-70-72-66 Kosaka Country Club (SAITAMA)
1975 Liang-Huan LU 280 (-8 ) 71-71-68-70 Kosaka Country Club (SAITAMA)
1974 Graham MARSH 276 (-12 ) 71-67-71-67 Kosaka Country Club (SAITAMA)
1973 Graham MARSH 272 (-16 ) 68-66-70-68 Kosaka Country Club (SAITAMA)
Playoff
2022 Kaito ONISHI / Sang-Hyun PARK
2020 Rikuya HOSHINO / Mikumu HORIKAWA
2017 Hyun-Woo RYU / Satoshi KODAIRA / Seungsu HAN
2013 Hideki MATSUYAMA / Hideto TANIHARA / Sung-Joon PARK
2010 Ryo ISHIKAWA / Shunsuke SONODA
2008 Toyokazu FUJISHIMA / Hiroshi IWATA
2002 Scott LAYCOCK / Nobuhito SATO
1996 Todd HAMILTON / Brian WATTS
1991 Isao AOKI / Hideki KASE / Brian JONES / Saburo FUJIKI
1984 Min-Nan HSIEH / Tateo JET OZAKI
1982 Graham MARSH / Tommy NAKAJIMA
1976 Liang-Huan LU / Norio SUZUKI