TOUR 2018

SCORING AVERAGE (ROUND 3)

The average number of strokes for the 3rd round of each tournament played.

Unisys Scoring System

  • HOW TO CALCULATE: Dividing [A: Total number of strokes for the 3rd rounds] by [B: Total number of the 3rd rounds played].
POS PLAYER SCORING AVERAGE A B EVENTS PLAYED ROUNDS PLAYED
1 Sang-Hee LEE 68.87 1033 15 19 64
2 Ryuko TOKIMATSU 69.45 1389 20 24 84
3 Shunsuke SONODA 69.50 139 2 21 43
Atomu SHIGENAGA 69.50 834 12 19 58
Yoshinori FUJIMOTO 69.50 973 14 20 61
6 Yuta IKEDA 69.57 974 14 19 60
7 Brendan JONES 69.65 1184 17 20 73
8 Shugo IMAHIRA 69.67 1463 21 24 85
9 Jinichiro KOZUMA 69.70 697 10 21 58
10 Kodai ICHIHARA 69.79 977 14 21 69
11 Matthew GRIFFIN 69.87 1048 15 19 64
12 Seung-Hyuk KIM 69.92 839 12 18 54
13 Yusaku MIYAZATO 70.00 420 6 10 32
Rikuya HOSHINO 70.00 1120 16 24 75
15 Yuki INAMORI 70.05 1401 20 22 79
16 Mikumu HORIKAWA 70.06 1261 18 24 80
17 Y E YANG 70.07 981 14 18 59
18 Yuta KINOSHITA 70.08 911 13 19 60
19 Min-Gyu CHO 70.10 701 10 17 50
20 Sang-Hyun PARK 70.22 632 9 11 36
21 Kyung-Nam KANG 70.36 985 14 19 62
22 Kazuki HIGA 70.43 493 7 9 31
23 Katsumasa MIYAMOTO 70.50 564 8 22 57
Prayad MARKSAENG 70.50 705 10 14 45
Hyun-Woo RYU 70.50 705 10 17 50
Shota AKIYOSHI 70.50 987 14 23 70
27 Jung-Gon HWANG 70.57 988 14 20 62
Shaun NORRIS 70.57 988 14 17 57
29 Masahiro KAWAMURA 70.62 918 13 15 56
30 Daisuke MATSUBARA 70.73 778 11 19 56
31 Daisuke KATAOKA 70.75 849 12 17 56
32 Poom SAKSANSIN 70.78 637 9 13 42
33 Koichi KITAMURA 70.82 779 11 21 61
34 Ryuji MASAOKA 70.88 567 8 21 53
35 Toshinori MUTO 70.89 1276 18 23 79
36 Young-Han SONG 71.00 994 14 19 62
Terumichi KAKAZU 71.00 568 8 11 37
Tomoyo IKEMURA 71.00 994 14 20 64
Toru TANIGUCHI 71.00 852 12 21 63
40 Rahil GANGJEE 71.14 498 7 18 44
41 Yosuke ASAJI 71.17 854 12 22 65
Kyung-Tae KIM 71.17 854 12 17 51
Tatsunori NUKAGA 71.17 427 6 18 44
44 Kunihiro KAMII 71.23 926 13 23 65
45 Koumei ODA 71.27 1069 15 22 69
46 Ryosuke KINOSHITA 71.29 998 14 21 65
47 Tomohiro KONDO 71.31 927 13 21 61
Shingo KATAYAMA 71.31 927 13 19 62
Yujiro OHORI 71.31 1141 16 22 72
Angelo QUE 71.31 1141 16 22 73

» PLAYER STATS CATEGORIES

Advertisement