TOUR 2018

SCORING AVERAGE (NON-ADJUSTED)

The average number of strokes per round.

Unisys Scoring System

  • HOW TO CALCULATE: Dividing [A: Total number of strokes] by [B: Total rounds played].
POS PLAYER SCORING AVERAGE A B EVENTS PLAYED ROUNDS PLAYED
1 Shugo IMAHIRA 69.60 5916 85 24 85
2 Yuki INAMORI 70.10 5538 79 22 79
3 Shaun NORRIS 70.14 3998 57 17 57
4 Y E YANG 70.25 4145 59 18 59
5 Jung-Gon HWANG 70.26 4356 62 20 62
6 Sang-Hyun PARK 70.28 2530 36 11 36
7 Sang-Hee LEE 70.31 4500 64 19 64
8 Ryuko TOKIMATSU 70.37 5911 84 24 84
Yuta IKEDA 70.37 4222 60 19 60
10 Brendan JONES 70.40 5139 73 20 73
11 Masahiro KAWAMURA 70.45 3945 56 15 56
12 Rikuya HOSHINO 70.49 5287 75 24 75
13 Yoshinori FUJIMOTO 70.54 4303 61 20 61
14 Kazuki HIGA 70.55 2187 31 9 31
15 Shota AKIYOSHI 70.61 4943 70 23 70
16 Poom SAKSANSIN 70.67 2968 42 13 42
17 Ryo ISHIKAWA 70.69 5302 75 23 75
18 Brad KENNEDY 70.71 4172 59 17 59
19 Atomu SHIGENAGA 70.72 4102 58 19 58
20 Kyung-Nam KANG 70.77 4388 62 19 62
21 Yusaku MIYAZATO 70.88 2268 32 10 32
22 Prayad MARKSAENG 70.89 3190 45 14 45
23 Kodai ICHIHARA 70.93 4894 69 21 69
24 Young-Han SONG 70.94 4398 62 19 62
25 Seungsu HAN 71.00 3053 43 14 43
26 Toshinori MUTO 71.01 5610 79 23 79
Ho-Sung CHOI 71.01 5184 73 22 73
28 Mikumu HORIKAWA 71.04 5683 80 24 80
29 Matthew GRIFFIN 71.06 4548 64 19 64
30 Wen-Chong LIANG 71.15 2917 41 12 41
31 Kyung-Tae KIM 71.18 3630 51 17 51
32 Seung-Hyuk KIM 71.24 3847 54 18 54
33 Hyung-Sung KIM 71.27 4561 64 21 64
Hiroshi IWATA 71.27 5559 78 24 78
35 Yuta KINOSHITA 71.28 4277 60 19 60
36 Shingo KATAYAMA 71.31 4421 62 19 62
37 Koumei ODA 71.32 4921 69 22 69
Angelo QUE 71.32 5206 73 22 73
39 Juvic PAGUNSAN 71.41 4142 58 17 58
Tomoyo IKEMURA 71.41 4570 64 20 64
41 Min-Gyu CHO 71.42 3571 50 17 50
42 Ryosuke KINOSHITA 71.46 4645 65 21 65
Tomoharu OTSUKI 71.46 5002 70 22 70
44 Hiroyuki FUJITA 71.47 4860 68 23 68
45 Anthony QUAYLE 71.49 3217 45 15 45
46 Hyun-Woo RYU 71.50 3575 50 17 50
47 Tomohiro KONDO 71.52 4363 61 21 61
Yosuke ASAJI 71.52 4649 65 22 65
Daisuke KATAOKA 71.52 4005 56 17 56
50 Yujiro OHORI 71.53 5150 72 22 72

» PLAYER STATS CATEGORIES

Advertisement