TOUR 2018

TOTAL DRIVING

Total Driving is computed by totaling a player's rank in both Driving Distance and Driving Accuracy and converting into points.
Note: Unofficial stats until 2007.

Unisys Scoring System

POS PLAYER POINT DRIVING DISTANCE DRIVING ACCURACY (%) EVENTS PLAYED ROUNDS PLAYED
1 Yuta IKEDA 28 296.07 59.07 19 60
2 Yuta KINOSHITA 31 288.43 64.61 19 60
3 Tomoharu OTSUKI 34 290.50 60.41 22 70
4 Shota AKIYOSHI 36 290.72 60.12 23 70
5 Terumichi KAKAZU 47 292.35 57.47 11 37
6 Y E YANG 51 287.19 60.05 18 59
7 Shugo IMAHIRA 57 287.09 58.91 24 85
8 Angelo QUE 63 288.77 56.56 22 73
9 Daijiro IZUMIDA 69 295.57 52.84 24 78
10 Ren TAKEUCHI 70 301.97 52.23 12 32
Yosuke TSUKADA 70 293.84 53.10 22 54
Shaun NORRIS 70 286.52 57.39 17 57
Jung-Gon HWANG 70 293.43 53.35 20 62
14 Tomoyo IKEMURA 71 296.19 52.35 20 64
15 Toru NAKAJIMA 72 284.30 58.79 13 45
16 Masahiro KAWAMURA 74 291.68 53.56 15 56
Matthew GRIFFIN 74 285.14 57.70 19 64
Atomu SHIGENAGA 74 278.37 61.58 19 58
Dong-Kyu JANG 74 282.78 60.37 17 54
Wen-Chong LIANG 74 279.17 61.42 12 41
21 Ryuko TOKIMATSU 76 277.30 66.75 24 84
22 Juvic PAGUNSAN 77 286.75 55.42 17 58
Yusaku MIYAZATO 77 284.14 58.44 10 32
Toshinori MUTO 77 288.69 54.25 23 79
25 I J JANG 78 278.35 61.26 13 32
Brendan JONES 78 294.03 51.96 20 73
27 Rikuya HOSHINO 79 295.51 51.72 24 75
28 Tomohiro UMEYAMA 80 286.04 55.71 13 40
29 Sang-Hee LEE 81 287.21 54.47 19 64
30 Kodai ICHIHARA 83 284.31 57.16 21 69
David BRANSDON 83 288.36 53.86 18 52
32 Hiroshi IWATA 85 287.91 53.66 24 78
33 Yuki INAMORI 86 273.14 73.69 22 79
34 In-Hoi HUR 88 300.91 47.31 16 37
35 Tatsunori NUKAGA 89 302.93 46.42 18 44
Hyun-Woo RYU 89 279.64 58.57 17 50
37 Brad KENNEDY 90 273.41 62.47 17 59
Prayad MARKSAENG 90 283.27 57.26 14 45
39 Konosuke NAKAZATO 91 291.59 51.29 15 39
Kazuki HIGA 91 281.74 58.03 9 31
41 Yosuke ASAJI 92 277.90 59.05 22 65
42 Hyung-Sung KIM 93 278.72 58.05 21 64
43 Kunihiro KAMII 94 292.66 49.67 23 65
Shigeru NONAKA 94 266.52 67.01 14 35
45 Masashi HIDAKA 95 267.24 65.58 18 55
46 Shohei KARIMATA 96 286.53 52.88 16 45
Gunn CHAROENKUL 96 292.44 48.87 17 51
Yoshinori FUJIMOTO 96 289.25 51.52 20 61
49 Daisuke MATSUBARA 97 274.72 60.26 19 56
50 Shingo KATAYAMA 99 276.01 59.08 19 62

» PLAYER STATS CATEGORIES

Advertisement