SCORING AVERAGE (NON-ADJUSTED)

The average number of strokes per round.

Unisys Scoring System

  • HOW TO CALCULATE: Dividing [A: Total number of strokes] by [B: Total rounds played].
POS PLAYER SCORING AVERAGE A B EVENTS PLAYED ROUNDS PLAYED
1 Jun-Won PARK 69.00 1587 23 8 23
2 Shigeru NONAKA 69.12 1175 17 6 17
3 Shintaro KOBAYASHI 69.42 2291 33 12 33
4 Peter KARMIS 69.53 1182 17 6 17
5 Seong-Hyeon KIM 69.58 1670 24 9 24
6 Han LEE 69.68 1533 22 8 22
Tomoyasu SUGIYAMA 69.68 2369 34 12 34
8 Ryuichi OIWA 69.71 1464 21 8 21
9 Danthai BOONMA 69.81 1466 21 8 21
10 Mikiya AKUTSU 69.83 2025 29 11 29
11 Naoto NAKANISHI 69.88 1188 17 7 17
12 Yuta UETAKE 69.90 2167 31 11 31
13 Daiki IMANO 69.93 2098 30 11 30
14 Yoshikazu HAKU 69.94 2238 32 13 32
15 Yushi ITO 69.96 1609 23 9 23
16 Konosuke NAKAZATO 70.00 1400 20 8 20
17 Masashi HIDAKA 70.03 2381 34 12 34
Toru NAKAJIMA 70.03 2171 31 12 31
Eric SUGIMOTO 70.03 2591 37 14 37
20 Ryutaro NAGANO 70.05 1331 19 7 19
21 Takashi IWAMOTO 70.11 1963 28 11 28
22 Fumihiro EBINE 70.13 2174 31 12 31
Ippei KOIKE 70.13 2665 38 14 38
24 Eun-Shin PARK 70.19 1123 16 6 16
25 Harry BATEMAN 70.21 2738 39 14 39
26 Takashi OGISO 70.25 1686 24 9 24
27 Yuki KITAGAWA 70.33 2743 39 15 39
28 Masashi NISHIMURA 70.34 2040 29 11 29
29 Masaru TAKAHASHI 70.38 1689 24 9 24
30 Ryoma IWAI 70.50 1128 16 6 16
31 Masanori KOBAYASHI 70.55 1411 20 8 20
32 Koichi KITAMURA 70.56 1764 25 9 25
33 Masafumi KAWASE 70.63 2825 40 15 40
34 Kazuya KOURA 70.65 2190 31 12 31
35 Scott STRANGE 70.69 2757 39 15 39
36 Kazuhiro YAMASHITA 70.71 2192 31 12 31
37 Yasuo SAWASAKI 70.72 1273 18 7 18
Yuto SOEDA 70.72 2758 39 15 39
39 Taichi NABETANI 70.73 2122 30 12 30
40 Tomofumi OUCHI 70.76 2618 37 14 37
41 Masamichi ITO 70.79 2407 34 14 34
42 Makoto INOUE 70.82 1558 22 8 22
43 Yusuke SAKAMOTO 70.88 2410 34 14 34
44 Jay CHOI 70.90 1489 21 8 21
Daisuke MATSUBARA 70.90 1489 21 8 21
Yuki KONO 70.90 2127 30 12 30
Masatsugu FUJISHIMA 70.90 2907 41 15 41
48 Masatsugu MOROFUJI 70.93 1064 15 6 15
49 Akira ENDO 70.97 2484 35 14 35
Yuki TAKEUCHI 70.97 2768 39 15 39

» PLAYER STATS CATEGORIES

Advertisement