BIRDIE OR BETTER PERCENTAGE (PAR 5)

The percent of time a score of birdie or better was made on a par-5 hole.

Unisys Scoring System

  • HOW TO CALCULATE: Dividing [A: Number of scores of birdie or better made on par-5 holes] by [B: Number of par-5 holes played].
POS PLAYER BIRDIE OR BETTER (%) A B EVENTS PLAYED ROUNDS PLAYED
101 Tomoki MITSUDA 0.34 31 91 13 28
Kentaro WADA 0.34 40 116 15 35
Hideto KOBUKURO 0.34 30 88 11 27
Shun MURAYAMA 0.34 40 118 15 36
Jyoji NAKAMURA 0.34 37 108 15 33
Hiroki ABE 0.34 42 123 15 38
Ryoma MIKI 0.34 24 70 9 21
108 Riito MIENO 0.33 21 64 9 20
Nobuhiro MASUDA 0.33 18 54 6 16
Hayato YOSHIDA 0.33 36 110 14 33
Kazuya KOURA 0.33 32 97 12 31
Peter KARMIS 0.33 19 58 6 17
113 Takamasa YAMAMOTO 0.32 31 97 13 29
Riou SHIMANO 0.32 34 107 14 33
Takashi HIRUKAWA 0.32 37 117 15 35
Tomohiro UMEYAMA 0.32 25 78 9 23
Koichi KITAMURA 0.32 28 87 9 25
118 Naoto FUKASAWA 0.31 18 58 9 18
Sho NAGASAWA(Aomori) 0.31 15 48 7 15
Yamato SHIRAISHI 0.31 24 77 11 24
Kenta KONISHI 0.31 22 71 11 23
122 Tomokazu YOSHINAGA 0.30 28 92 13 28
Tsuyoshi ENOMOTO 0.30 14 47 6 15
Yuto KATSUMATA 0.30 37 122 15 37
Yuki ISHIKAWA 0.30 31 104 14 31
126 Hisanari AKIMOTO 0.29 19 66 10 20
127 Kazuhiko HOSOKAWA 0.27 21 78 10 22
Tetsuji HIRATSUKA 0.27 30 111 14 34
129 Daisuke MARUYAMA 0.26 18 68 12 22
Taiji MAEKAWA 0.26 23 90 12 27
Keita INOUE 0.26 28 109 15 33
Takuyoshi HANDA 0.26 29 110 14 33
Akinori YOSHIMURA 0.26 32 121 15 37
134 Yu MORIMOTO 0.25 31 125 15 38
Masahiko ARAI 0.25 26 103 14 31
136 Sushi ISHIGAKI 0.24 20 84 10 25

» PLAYER STATS CATEGORIES

Advertisement