Official Homepage JAPAN GOLF TOUR
TOUR STATS AbemaTV TOUR PLAYERS LINK ABOUT JGTO
TOUR TOURNAMENTS
[Scoring Average]
Scoring average: Average score per round (includes course rating)
1-5051-100101-150
「A:Course adjusted value added total number of strokes 」÷「B:Total number of rounds」
Position Player Scoring Average A B Events Round
1
Ryo ISHIKAWA 69.93 5874.16 84 22 84
2
Yuta IKEDA 70.03 5322.33 76 21 76
3
Brendan JONES 70.18 4772.00 68 18 68
4
Koumei ODA 70.27 5972.78 85 23 85
5
Hiroyuki FUJITA 70.31 6046.58 86 23 86
6
Kenichi KUBOYA 70.36 5417.70 77 21 77
7
Kyung-Tae KIM 70.39 5138.73 73 19 73
8
Shingo KATAYAMA 70.41 5210.12 74 19 74
9
Tomohiro KONDO 70.42 6338.10 90 24 90
10
Azuma YANO 70.53 5571.80 79 21 79
11
Prayad MARKSAENG 70.56 2822.42 40 11 40

Kazuhiro YAMASHITA 70.56 6067.98 86 23 86
13
Hyung-Sung KIM 70.58 4587.59 65 18 65
14
Hideto TANIHARA 70.68 5513.31 78 23 78
15
Kaname YOKOO 70.71 6222.28 88 24 88
16
Yasuharu IMANO 70.75 3254.43 46 15 46
17
Ryuichi ODA 70.76 5944.15 84 24 84
18
Shigeki MARUYAMA 70.79 4813.92 68 20 68
19
Toru SUZUKI 70.90 5955.82 84 24 84

Tetsuji HIRATSUKA 70.90 5458.92 77 22 77

Yusaku MIYAZATO 70.90 5459.42 77 22 77
22
Toru TANIGUCHI 70.91 4680.25 66 19 66
23
Hirofumi MIYASE 70.92 5602.38 79 23 79
24
David SMAIL 70.95 4185.86 59 18 59
25
Masaya TOMIDA 71.00 5892.77 83 24 83
26
Michio MATSUMURA 71.03 5611.57 79 23 79
27
Daisuke MARUYAMA 71.04 5754.31 81 23 81
28
Brandt JOBE 71.06 3481.89 49 14 49
29
Katsumasa MIYAMOTO 71.11 5973.19 84 24 84
30
Taichi TESHIMA 71.17 5765.04 81 22 81
31
Tadahiro TAKAYAMA 71.19 5410.70 76 22 76
32
Tetsuya HARAGUCHI 71.22 5839.90 82 22 82

Han LEE 71.22 4985.72 70 21 70
34
Kiradech APHIBARNRAT 71.23 3775.00 53 16 53

Makoto INOUE 71.23 4701.19 66 21 66
36
Steven CONRAN 71.37 4710.56 66 19 66
37
Kunihiro KAMII 71.41 5284.03 74 23 74
38
Hyung-Tae KIM 71.45 3858.26 54 15 54

Toshinori MUTO 71.45 5858.65 82 23 82
40
Kiyoshi MUROTA 71.47 4431.31 62 17 62
41
Hidemasa HOSHINO 71.53 5364.93 75 23 75
42
I J JANG 71.58 4724.23 66 18 66
43
Shintaro KAI 71.60 5369.63 75 23 75

Eddie LEE 71.60 5083.79 71 21 71
45
S K HO 71.61 4797.74 67 20 67
46
Nobuhiro MASUDA 71.62 5300.15 74 22 74
47
Keiichiro FUKABORI 71.66 2364.70 33 11 33
48
Akio SADAKATA 71.70 4875.94 68 22 68

Yudai MAEDA 71.70 5377.80 75 21 75
50
Shigeru NONAKA 71.73 4877.65 68 22 68
1-5051-100101-150
Stats List
HOMETOURSTATSAbemaTV TOURPLAYERSLINKABOUT JGTO
This Web site and all textual, illustrative, video and audio information and other data (collectively "content")
contained or displayed herein are the exclusive property of The Japan Golf Tour Organization.
Copyright(c)1999-2011 JAPAN GOLF TOUR ORGANIZATION