Official Homepage JAPAN GOLF TOUR
TOUR STATS AbemaTV TOUR PLAYERS LINK ABOUT JGTO
TOUR TOURNAMENTS
[Scoring Average]
Scoring average: Average score per round (includes course rating)
1-5051-100101-150
「A:Course adjusted value added total number of strokes 」÷「B:Total number of rounds」
Position Player Scoring Average A B Events Round
1
Shingo KATAYAMA 69.57 5774.06 83 22 83
2
Brendan JONES 69.82 4189.17 60 15 60
3
S K HO 70.22 5477.49 78 20 78
4
David SMAIL 70.35 5065.51 72 19 72
5
Azuma YANO 70.42 6478.84 92 25 92
6
Prayad MARKSAENG 70.49 4370.31 62 16 62
7
Hideto TANIHARA 70.51 6064.02 86 23 86
8
Toshinori MUTO 70.67 5653.50 80 23 80
9
Steven CONRAN 70.74 5234.85 74 20 74

Hiroyuki FUJITA 70.74 6083.85 86 23 86
11
Dong-Hwan LEE 70.76 5661.06 80 22 80
12
Tomohiro KONDO 70.83 5170.31 73 20 73
13
Kenichi KUBOYA 70.85 6234.41 88 25 88
14
Koumei ODA 70.86 6519.39 92 25 92

Toru TANIGUCHI 70.86 4889.09 69 19 69
16
Ryo ISHIKAWA 70.89 5529.50 78 24 78
17
Daisuke MARUYAMA 70.90 5884.72 83 24 83
18
Katsumasa MIYAMOTO 70.91 6665.51 94 25 94
19
Keiichiro FUKABORI 70.95 6385.12 90 24 90
20
Hiroshi IWATA 70.96 5534.64 78 23 78
21
Kaname YOKOO 71.04 6109.35 86 24 86
22
Shintaro KAI 71.07 5756.37 81 24 81
23
Kunihiro KAMII 71.13 2702.81 38 10 38

Taichi TESHIMA 71.13 6117.47 86 23 86
25
Kazuhiro YAMASHITA 71.23 6268.42 88 24 88
26
Hidezumi SHIRAKATA 71.29 2495.02 35 10 35
27
Hidemasa HOSHINO 71.30 5204.80 73 21 73
28
Akio SADAKATA 71.36 4852.29 68 19 68
29
Kyung-Tae KIM 71.37 3282.85 46 13 46
30
Michio MATSUMURA 71.41 6141.50 86 24 86
31
Masaya TOMIDA 71.42 5856.72 82 23 82
32
Makoto INOUE 71.44 5786.80 81 24 81

Toru SUZUKI 71.44 5143.56 72 22 72
34
Takao NOGAMI 71.47 5860.37 82 25 82
35
Yusaku MIYAZATO 71.50 5434.16 76 24 76
36
Tetsuya HARAGUCHI 71.52 4935.02 69 23 69
37
Craig PARRY 71.61 4153.31 58 16 58

Shinichi YOKOTA 71.61 5299.43 74 22 74
39
Han LEE 71.63 4011.37 56 17 56
40
Dinesh CHAND 71.64 4943.42 69 22 69
41
Frankie MINOZA 71.66 3869.87 54 16 54
42
Satoru HIROTA 71.68 5375.67 75 23 75
43
Kiyoshi MIYAZATO 71.72 5450.74 76 23 76
44
Tetsuji HIRATSUKA 71.75 5309.70 74 24 74
45
Nobuhito SATO 71.79 5743.18 80 23 80
46
Scott LAYCOCK 71.80 4379.65 61 19 61
47
Takashi KANEMOTO 71.81 5385.77 75 22 75
48
Ryuichi ODA 71.82 5889.22 82 24 82

Hirofumi MIYASE 71.82 5099.50 71 24 71
50
Kazuhiko HOSOKAWA 71.83 5171.48 72 22 72
1-5051-100101-150
Stats List
HOMETOURSTATSAbemaTV TOURPLAYERSLINKABOUT JGTO
This Web site and all textual, illustrative, video and audio information and other data (collectively "content")
contained or displayed herein are the exclusive property of The Japan Golf Tour Organization.
Copyright(c)1999-2011 JAPAN GOLF TOUR ORGANIZATION