Fujisankei Classic 2017
Fujisankei Classic
HOLE-BY-HOLE RANKING Updated 09/03 15:01
ROUND| 1234  :Eagle :Birdie -:Par :Bogey :Double Bogey (@)amateur
Position Score Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Today
410
202
570
185
535
596
212
493
441
3644
490
492
402
250
448
590
217
568
465
3922
7566
4
3
5
3
4
5
3
4
4
35
4
4
4
3
4
5
3
5
4
36
71
1
-3
Hyun-Woo RYU
- - - - - - - - - 35
- - - - - - - 34
-2(69)
2
-3
Satoshi KODAIRA
- - - - - 33
- - - - - 32
-6(65)

-3
Seungsu HAN
- - - - - - - - 36
- - - - - - 35
0(71)
4
-2
Toshinori MUTO
- - - - - - 34
- - - - - 36
-1(70)
5
-1
Shugo IMAHIRA
- - - - - - - - 34
- - - - - - 33
-4(67)

-1
Sung-Jae IM
- - - - - - - 35
- - - - - 38
+2(73)
7
0
Yushi ITO
- - - - - - - 33
- - - - - - - 34
-4(67)

0
Sang-Hee LEE
- - - 35
- - - - 33
-3(68)

0
Shunsuke SONODA
- - - - +3 - - 38
- - - - - 32
-1(70)

0
Kyung-Tae KIM
- - - - - - - 35
- - - - - - 35
-1(70)

0
Hiroshi IWATA
- - - - - - - - 36
- - - - - 38
+3(74)
12
+1
Min-Gyu CHO
- - - - - - - 36
- - - - - - 32
-3(68)

+1
Michio MATSUMURA
- - - - - - 36
- - - - - - 37
+2(73)

+1
Ho-Sung CHOI
- - +3 - - 41
- - - - - - - 36
+6(77)
15
+2
Shota AKIYOSHI
- - - - - - 34
- - - - - - 35
-2(69)

+2
Yosuke ASAJI
- - - +3 - - 37
- - - - 33
-1(70)

+2
Koumei ODA
- - - - - - 34
- - - - - - 37
0(71)

+2
Hidemasa HOSHINO
- - - - - - 36
- - - - - - 35
0(71)

+2
Sang-Hyun PARK
- - - - - - - 35
- - - - - - 37
+1(72)

+2
Daijiro IZUMIDA
- - - - 37
- - - - - - 37
+3(74)

+2
Taichi NABETANI
- - - - 37
- - - - - 36
+2(73)

+2
Jung-Gon HWANG
- - - - - 35
- - - - 39
+3(74)

+2
Yusaku MIYAZATO
- - - - - 36
- - - - - 38
+3(74)
24
+3
Kyung-Nam KANG
- - - - - - - 35
- - - - - 36
0(71)

+3
Yosuke TSUKADA
- - - - - 37
- - - - - 32
-2(69)
26
+4
Angelo QUE
- - - - - - - 38
- - - - - - - 34
+1(72)

+4
Jinichiro KOZUMA
- - - - - 37
- - - - - - 35
+1(72)

+4
Yuta IKEDA
- - - - - 35
- - - - 35
-1(70)

+4
Yu MORIMOTO
- - - - - - - 38
- - - - - - 35
+2(73)

+4
Yuto SOEDA
- - - - - - - 37
- - - - - - - - 37
+3(74)

+4
Shunya TAKEYASU
- - - - - 37
- - - - - 37
+3(74)

+4
Rikuya HOSHINO
- - - - - - 33
- - - - - - - 33
-5(66)
33
+5
Yoshinori FUJIMOTO
- - - - - 34
- - - - - - - 37
0(71)

+5
David BRANSDON
- - - - - 33
- - - - - 36
-2(69)

+5
Yuki INAMORI
- - - - - - 39
- - - - - 39
+7(78)
36
+6
Katsufumi OKINO
- - - - - - - 38
- - - - - 35
+2(73)

+6
Masahiro KAWAMURA
- - - 40
- - - - - - 33
+2(73)

+6
J B PARK
- - - - - - - - 36
- - - 37
+2(73)

+6
Shingo KATAYAMA
- - - 37
- - - - - - 37
+3(74)

+6
Masamichi UEHIRA
- - - - - - - 37
- - - - - 36
+2(73)

+6
Hiroyuki FUJITA
- - - - - - - 35
- - - - - - - - 37
+1(72)
42
+7
Kenichi KUBOYA
- - - 39
- - - - - - 35
+3(74)

+7
Ryuji MASAOKA
- - - - - - 37
- - - - - - 37
+3(74)

+7
Yasuki HIRAMOTO
- - - - - - 37
- - - - 37
+3(74)

+7
Yuwa KOSAIHIRA
- - - 41
- - - - - 36
+6(77)

+7
Chan KIM
- - - 31
- - - - - 37
-3(68)
47
+8
I J JANG
- - - 38
- - - 38
+5(76)

+8
Tomohiro UMEYAMA
- - - - 36
- - - - - 36
+1(72)

+8
Tatsuya KODAI
- - - - - 37
- - - - - - 35
+1(72)
50
+9
Koki FURUTA
- - - - - - - - 36
- - - - 40
+5(76)

+9
David OH
- - - - 38
- - - - 38
+5(76)

+9
Chapchai NIRAT
- - - - - - - 38
- - - - - 38
+5(76)

+9
Kodai ICHIHARA
- - - - - - 38
- - - - - - - 36
+3(74)

+9
Takashi IWAMOTO
- - - - - 37
- - - - - - 37
+3(74)

+9
Akio SADAKATA
- - - - - - - - - 35
- - - - - - 38
+2(73)
56
+10
Kyong-Jun MOON
- - - - - 38
- - - - 36
+3(74)

+10
Tadahiro TAKAYAMA
- - - - - 33
- - - - - - - 34
-4(67)
58
+11
Kunihiro KAMII
- - - - - - 37
- - - 38
+4(75)
59
+12
Minoru NAGASAWA
- - - - - 42
- - - - - - 35
+6(77)
60
+13
Koki SHIOMI
- - - +3 - - - 40
- - 39
+8(79)

+13
Tetsuji HIRATSUKA
- - - - 41
- - - - - - - 36
+6(77)
62
+19
Yujiro OHORI
- - - - - 40
- - - - - +4 - - 41
+10(81)
ROUND| 1234
HOMETOURSTATS AbemaTV TOUR PLAYERSLINKABOUT JGTO
This Web site and all textual, illustrative, video and audio information and other data (collectively "content")
contained or displayed herein are the exclusive property of The Japan Golf Tour Organization.
Copyright(c)1999-2011 JAPAN GOLF TOUR ORGANIZATION